Loading...

Visie en missie

1. Snel een goed resultaat door korte oplossingsgerichte coachingstrajecten aan te bieden:

Sabine kiest voor bekrachtigende, oplossingsgerichte coaching omdat daarmee praktisch kan worden verder gebouwd op wat al goed meewerkt voor de coachee; terwijl wat tegenwerkt snel ontmaskerd wordt, en vervangen door haalbare alternatieven. Wat aan vaardigheden ontbreekt, wordt heel concreet aangereikt onder de vorm van training.

2. Creatieve werkvormen gebruiken voor aangename en inspirerende sessies:

Er worden creatieve werkvormen gebruikt die passen bij de leefwereld van de cliënt en bij de (werk)cultuur van een team. De bedoeling is dat inzichten en vaardigheden niet alleen rationeel begrepen, maar ook gevoelsmatig ervaren kunnen worden. Op die manier zijn coachingsessies, workshops en trainingen ook aangenaam en inspirerend.

3. Als dokter andere artsen mee ondersteunen en toerusten:

Doordat Sabine zelf vele jaren als dokter-met-patiënten heeft gewerkt, en nog altijd veel in de wereld van de (huis)arts vertoeft door haar werk als trajectcoach bij de universiteiten, kent zij de wereld van de arts van binnenuit. Dit is volgens haar een voorwaarde en een grote meerwaarde voor efficiënte coaching.
Dr. De Weirdt vindt het essentieel dat artsen en hun teams (en gezinnen) voldoende en op een professionele manier ondersteund worden in hun belangrijke en vaak veeleisende taak. Die ondersteuning wil en kan zij graag bieden, op persoonlijk vlak, of in teamverband; visionair verruimend, of gewoon heel praktisch; thuis, of op de werkvloer.

4. Als vrouw andere vrouwen ondersteunen om hun unieke functies met succes te kunnen opnemen:

Sabine heeft ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van vrouwen van alle leeftijden en culturen, en in alle levensfazen. Omdat vrouwen belangrijke rollen te vervullen hebben in de maatschappij, is het nodig dat zij op de juiste manier bekrachtigd en ondersteund worden. Zij vindt het een voorrecht daar als coach te mogen toe bijdragen; op een creatieve manier, en met passie voor haar vak.

5. Bruikbare inzichten en vaardigheden doorgeven aan de volgende generatie:

Dr. De Weirdt is ook speciaal begaan met jongeren, die hun weg moeten zoeken in de complexiteit van het moderne leven. Vanuit haar lange jaren ervaring met studenten en jonge professionelen, gelooft zij dat haar eigen generatie constructieve en bruikbare inzichten kan meegeven aan de generaties die volgen. Zelf neemt ze haar eigen taak hierin van harte op, als ondersteuner, coach en rolmodel. Jongeren die op zoek zijn naar zingeving en/of naar eigen authentieke doelen voor hun leven, kunnen heel speciaal bij haar terecht.

6. Medische kennis gebruiken voor betere kwalitatieve zorg:

Sabine gebruikt haar medische achtergrond om te onderscheiden wanneer de coachee eventueel andere, extra (medische) zorgen nodig heeft. Soms is het nodig om te verwijzen naar meer gespecialiseerde centra. Zij vindt de mogelijkheid om dit te onderscheiden onontbeerlijk om de client de beste zorg te kunnen geven.

7. Werken vanuit wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen voor een optimaal resultaat:

Sabine werkt vanuit een oprechte betrokkenheid met de client, streeft naar groot onderling vertrouwen tijdens het coachingstraject, en garandeert discretie. 
Ze is bereid om iedereen te helpen zonder onderscheid, in de verwachting dat de cliënt oprecht en op een aangename manier meewerkt aan eigen proces.