Loading...

Visie en missie

1. optimale efficiëntie door (korte) oplossingsgerichte coachingstrajecten 

Sabine kiest voor bekrachtigende, oplossingsgerichte coaching omdat daarmee praktisch kan worden verder gebouwd op wat al goed meewerkt voor de coachee; terwijl wat tegenwerkt snel ontmaskerd wordt, en vervangen door haalbare alternatieven. Wat aan vaardigheden ontbreekt, wordt heel concreet aangereikt onder de vorm van training.

2. creatieve werkvormen voor aangename en inspirerende sessies

Er worden creatieve werkvormen gebruikt die passen bij de leefwereld en de behoeften van de cliënt. De bedoeling is dat inzichten en vaardigheden niet alleen rationeel begrepen, maar ook gevoelsmatig ervaren kunnen worden. Met deze methode - Interactionele Vormgeving genaamd - wordt doorheen de sessies uiteindelijk de gepaste vorm gegeven aan wat de cliënt nodig heeft. 

3. ondersteunen, begeleiden en toerusten

Crisis- en schakelmomenten vragen om betrouwbare, frequente en eerlijke ondersteuning van de begeleider; iets wat SDW (ook als arts al) gewoon is te geven. Daarbovenop vindt Sabine het erg belangrijk om de cliënt extra toe te rusten met de nodige vaardigheden die er tot dan toe niet waren. 

4. een hart voor ... alle mensen overal! 

Sabine heeft ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van cliënten in alle mogelijke levensfazen en -situaties; en uit verschillende culturen.  Elke cliënt heeft een mooie, unieke levensmissie om te ontdekken en met vreugde en passie neer te zetten. En elke cliënt heeft een belangrijke rol te vervullen binnen zijn/haar maatschappij. Bij SDW wordt elke persoon op de gepaste manier ondersteund, begeleid, en bekrachtigd om deze doelen te kunnen bereiken!

5. inzichten en vaardigheden doorgeven aan de volgende generatie:

Dr. De Weirdt is speciaal begaan met jongeren die hun weg moeten zoeken in de complexiteit van het moderne leven. Vanuit haar lange jaren ervaring met studenten en jonge professionelen, kan zij constructieve en bruikbare inzichten mee helpen ontdekken, en meegeven aan onze volgende generatie. Jongeren die op zoek zijn naar zingeving en/of naar eigen authentieke doelen voor hun leven, kunnen bij haar als (spiritueel getrainde!) coach zeker terecht.

6. integrale zorgverlening

Sabine gebruikt ook haar medische kennis als arts, haar ervaringsdeskundigheid als spirituele mentor, en haar werkervaring als train-the-trainer in het praktijkonderwijs om de coachee terug te brengen naar zijn/haar plaats van gezond functioneren, het ervaren van heling, "heel-zijn" (wholesomeness) 

7. betrokkenheid en onderling vertrouwen 

Sabine werkt vanuit een grote oprechte betrokkenheid met de coachee als mens. Ze is bereid om iedereen te helpen zonder onderscheid, in de verwachting dat de cliënt oprecht en op een aangename manier meewerkt aan eigen proces. Zij rekent op groot onderling vertrouwen tussen coach en coachee als belangrijke voorwaarde om gewenste resultaten te kunnen behalen. Daarbij garandeert zij ook de grootste discretie.