Loading...

Wie is Sabine?

Sabine De Weirdt is geboren te Gent, en bracht een deel van haar jeugd door in Kortrijk. Ze behaalde haar diploma van Doctor in de Genees-, Heel-, en Verloskunde aan de K.U.Leuven, een Tweede Bachelor in de Theologie aan de ICI-University van Texas en een diploma Life Coach aan de Ondernemersschool te Antwerpen.

Dr. De Weirdt heeft een paar jaar gewerkt als huisarts in België. Daarna heeft ze zich gedurende 20 jaar ingezet voor medische projecten ten behoeve van de allerarmsten in het binnenland van Zuid-Amerika.Daar heeft ze ervaring verkregen als tropenarts, maar ook als projectmanager en internationale fundraiser, als trainer en mentor van medewerkers, hun families en de teams.

Bij haar terugkeer naar België heeft Sabine een officieel diploma Life-Coach aan haar artsendiploma toegevoegd. Dit vanuit de overtuiging dat dit de beste manier was om haar unieke werkervaringen en vaardigheden in te zetten voor nuttig, ondersteunend werk in de gezondheidszorg in Vlaanderen.

Vanuit haar expertise slaagt zij erin om ook de zorgverstrekkers hier te bekrachtigen en te bemoedigen in hun nobele maar veeleisende taak.

 

Sabine maakt deel uit van ECHTT: Ervaringsgericht Coachen Huisartsen Trajecten en Teams (www.echtt.be) in samenwerking met DOMUS MEDICA vzw. (www.domusmedica.be)


Dr. De Weirdt is ook staflid (Regio Oost-Vlaanderen) bij het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding
(www.icho.be) en werkt als consulente Praktijkonderwijs op de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Gent (
www.ugent.be).


Als coach en trainer heeft ze ook samengewerkt met Optima Facto (www.optimafacto.com)