Loading...

Wie is Sabine?

Sabine De Weirdt is geboren te Gent, en bracht een deel van haar jeugd door in Kortrijk. Ze behaalde haar diploma van Doctor in de Genees-, Heel-, en Verloskunde aan de K.U.Leuven, een Tweede Bachelor in de Theologie aan de ICI-University van Texas en een diploma Life Coach aan de Ondernemersschool te Antwerpen.

Dr. De Weirdt heeft een paar jaar gewerkt als huisarts in België. Daarna heeft ze zich gedurende 20 jaar ingezet voor medische projecten ten behoeve van de allerarmsten in het binnenland van Zuid-Amerika. Daar heeft ze ervaring verkregen als tropenarts, maar ook als projectmanager en internationale fundraiser, als trainer en mentor van medewerkers, hun families en de teams.

Bij haar terugkeer naar België heeft Sabine een officieel diploma Life-Coach aan haar artsendiploma toegevoegd, evenals twee jaar therapie-opleiding (Interactionele Vormgeving, Educatieve Academie Antwerpen); vanuit de overtuiging dat dit de beste manier was om haar unieke werkervaringen en vaardigheden in te zetten voor nuttig, ondersteunend werk in de gezondheidszorg in Vlaanderen. 

Van 2011-2020 heeft Dr. De Weirdt zich dan ook met veel passie ingezet als staflid en coach/train-de-trainer van het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (www.icho.be) in Regio Oost-Vlaanderen.
Zij werkte in die periode tevens als medeverantwoordelijke voor het Praktijkonderwijs Huisartsgeneeskunde op de Universiteit Gent.

Sabine maakt ook reeds vele jaren deel uit van het netwerk van artsen-coaches in Vlaanderen dat zich ten ten dienste stelt van Huisartsen en hun teams, en artsen in het algemeen, ECHTT genaamd (www.echtt.be); dit in samenwerking met DOMUS MEDICA (www.domusmedica.be).

Als zelfstandige consultant en coach, biedt Dr. De Weirdt sinds 2013 haar diensten ook aan breder publiek aan in eigen praktijk, SDW Life-Empowerment (www.Life-Empowerment.be).
Vanaf het najaar 2020 worden deze diensten niet meer verzorgd in het kabinet in de Lange Leemstraat te Antwerpen, maar wel nog terplaatse in  artsenpraktijken of kleine bedrijven, en aan huis bij individuele cliënten/families; evenals per internet (Zoom, Skype, email). 

Als coach en trainer heeft Sabine in de beginjaren ook samengewerkt met Optima Facto (www.optimafacto.com

Vanaf het najaar 2020 is Dr. SDW 100% beschikbaar als zelfstandige consultant en coach.
Daardoor kan zij op de gepaste tijden ook opnieuw projectwerk in Bolivia mee opnemen.