Loading...
Inter-visie betekent het onderling uitwisselen van gedachten/opinies.

Het is wetenschappelijk bewezen dat een goed begeleide intervisie over een specifiek (professioneel) thema één van de efficiëntste methodes is om als volwassene nog bij te leren.

Een intervisiegroep bestaat idealiter uit een 6-tal deelnemers plus een ervaren facilitator. De onderlinge bespreking gebeurt op een gestructureerde manier, vaak op basis van casussen, incidenten, of leesvoorbereiding.

De bedoeling is dat elke deelnemer, dankzij de inbreng van iedereen, nadien met nieuwe en concreet bruikbare inzichten aan de slag kan.


Intervisie coaching

De coach leert u en uw team de goed gestructureerde werkwijze aan voor een Positief Coachende Intervisie.

Uw team wordt gedurende 5 sessies getraind en begeleid door de coach. Nadien kunnen u en het team de intervisies zelf verderzetten volgens eigen ritme, en zonder een externe coach.

Deze diensten worden aangeboden in Nederlands, Engels of Spaans